Anasayfa
Site Genel

Site Genel (6)

Resmi Gazete'de yayınlanan Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına göre Gemi Köyü'nde yer alan ve aşağıdaki paftada gösterilen alan "Arkeolojik Sit" olarak tescil edilmiştir. Kararda şöyle denilmiştir:

"Kastamonu İli, Araç ilçesi, Gemi Köyü, ormanlık alan sınırları içerisinde tespit edilen arkeolojik alana ilişkin, Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.09.2014 gün ve 2912 sayılı yazısı ve ekleri, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.11.2014 gün ve 1951 sayılı yazısı gereği alınan kurum görüşleri okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kastamonu İli, Araç ilçesi, Gemi Köyü, ormanlık alan sınırları içerisinde, Kastamonu Müzesi uzmanlarınca tespit edilen ve kararımız eki paftada gösterilen arkeolojik alanın l. Derece Arkeoloji Sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki arkeolojik sitler ve koruma, kullanma koşullarının geçiş dönem yapılanma koşulu olarak belirlenmesine karar verildi."

Salı, 28 Şubat 2006 02:00

Tarihçe

Yazan

Mevcut bilgilere göre, kasabanın antik çağlardaki ilk adı Araç değil, Timanitis'tir. Alman tarihçisi R. Leonhard, Paflagonya adlı eserinde şimdiki Kastamonu, Sinop, Çankırı illerinin tamamını, Samsun, Zonguldak ve Bolu İllerinin bir kısmını içine alan bölgeye Paflagonya denildiğini ve bu bölge içindeki on iskan yerinden birinin de Timanitis (Araç) olduğunu ifade etmektedir.

Araç ismine Candaroğulları devrine ait belgelerde rastlamaktayız. Candaroğulları dönemine kadar veya o döneme çok yakın bir zamana kadar Timanitis adının kullanılmış olduğunu Araç isminin Candaroğulları zamanın da verilmiş olduğunu anlıyoruz. Bu günkü Kastamonu-Araç-Safranbolu yolu Candaroğulları zamanın da yapılmış olup, şimdiki yol standartlarına uygun olmayan hali ile ulaşıma açılmıştır. O çağda Araç, Safranbolu ile Kastamonu arasında bir menzil, bir vasıta olduğu için Araç isminin bu duruma izafeten verilmiş olduğu düşünülmektedir.

Paphlagonia (Paflagonya) adı verilen bölge içinde kalan Araç'ın tarihini ayrıca tespit etmemiz ve ayrı bir yerleşme alanı olarak düşünmemiz hatalı olacağından Araç tarihini Türk-İslam tarihine kadar Paflagonya'ya ondan sonra da Kastamonu tarihiyle beraber düşünmek uygun olur. Bu duruma göre, bu bölgeye yerleşen, hakimiyet kuran ve istila eden Milletleri tarih sırasına göre aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

GASKA'LAR DÖNEMİNDE ARAÇ

Gaska (Kaşka)'tar M.Ö. 1400 yıllarına doğru kuzey de Karadeniz, güney de Tuz gölü, batıda Bolu, doğu da Erzurum yöresine kadar uzanan bir saha içinde yerleşmiş ve hâkimiyet kurmuşlardır.

Bu kavim hakkında elimizde esaslı belgeler bulunmamaktadır. Hattuşaş, Alişar ve diğer yerlerde yapılan kazılarda Hitit İmparatorlarından Subbiluliuma ve oğlu Mursil II ye ait tabletlerden ancak öğrenilebilmektedir. Hitit İmparatoru Mursil II.nin Gaska' lara karşı açmış olduğu İshupitta (M.Ö.1349-1343), Timuhala-Dağğasta (M.Ö.1337-1335) ve Kalasma (M.Ö.1334-1329) savaşları sonunda toprakları tamamen Hititlere geçmiş ve hakimiyetleri sona ermiştir.

HİTİTLER DÖNEMİNDE ARAÇ

Mursil II. zamanında Hitit hakimiyeti başlamıştır. Mursil M.Ö. 1330 yılında ölmüş ve yerine Mutavalla ile Hatusil III. geçmiştir. Bunlardan Hatusil III. ün bölgesi olan Kastamonu ve çevresi batıdan gelen Dor'lara karşı koyamamış ve M.Ö.1200 yıllarında yıkılıp hakimiyetleri son bulmuştur.

DOR'LAR DÖNEMİ

M.Ö.1200 yıllarına doğru gelip Paflagonya'yı istila ederek yerleşmişler ve dörtyüz yıllık karanlık bir dönem açmışlardır. Karanlık olan bu zaman içinde bu bölgeye; Paflagonya'lılar Henet'ler, Mariandyna'lar, Caukonlar, Leukausyer'ler gibi kavimler gelip yerleşmişlerdir.

PAPHLÂGON'LAR  DÖNEMİNDE ARAÇ

M.Ö. 1100 yılından M.Ö. 700 yılına kadar bu bölgede bir Trak kavmi olan Papylagon'lar kalmışlardır. Kimmer'ler tarafından bu kavim bölgeye kendi adını vermişlerdir.

KİMMER'LER

Bir müddet Firikya'lılann idaresinde kalan bölgeye M.Ö.VII yüzyılın başlarında Kafkasya tarafından Kimmer?ler gelip yerleşmişlerdir. Bazı tarihçilere göre Paflagonya?lıların menşei Kimmer?lerdir. Kimmer?lerin bu bölgedeki etkinliği M.Ö.584 yılında Lidya?lıların istila haraketlerine kadar devam etmiş ve bu tarihte sona ermiştir.

LİDYA'LILAR  DÖNEMİNDE ARAÇ

Lidya Kralı Giges 'in idaresindeki ordu Kimmer'leri bu bölgeden attı. Fakat Toktamış adlı bir kahraman tarafından toplanan kimmer'ler Giges'e karşı bir öç savaşına girdiler ve kazandılar çok kısa bir zaman sonra da Asurlular tarafından Toktamış öldürüldü. Böylece Kimmer'lerde ortadan kaldırılmış oldu. Bundan sonra Anadolu'nun büyük bir kısmına hakim olan Lidya Kralı Kroisos Paflagonya'yı tekrar idaresi altına aldı.

ROMA VE BİZANS ÇAĞINDA ARAÇ

Paflagonya üzerine yürüyen Roma orduları Pontusları yenerek Roma çağını başlattı. M.S.395 yılına kadar Roma idaresinde kalan bu bölge daha sonra Bizans adını alan Doğu Roma'nın idaresi altına geçmiştir. M.S. 1100 yılında Danişmentlilere bırakılan bölge 1132 yılında tekrar Bizanslılar tarafından işgal edilmiş, bir müddet sonra tekrar Danişmentlilere geçen Paflagonya 1213 yılında Çoban Hüsamettin 'in işgaliyle kesin olarak Türk hâkimiyetine girmiştir.

ARAÇTA TÜRK İSLAM ÇAĞI

SELÇUKLULAR

Alaeddin Keykubat'a büyük hizmetlerde bulunan Emir Çoban ve oğulları Kastamonu Atabeyliğine sahip oldular. Bu şahsın zamanında bu bölge tamamen Türklerin egemenliğine geçti.

CANDAROĞULLARI

Candaroğulları hakimiyeti, Moğol Hükümdarı İlhan Gayhatu tarafından Şemseddin Yaman Candar adlı bir Türk beyinin Kastamonu Valiliğine atanmasıyla başlar. Şemseddin Yaman Candar? dan sonra 174 yıl oğulları ve torunları Kastamonu'yu idare etmişlerdir. Bu hakimiyet Kastamonu'nun Fatih Sultan Mehmet tarafından ele geçirilip Osmanlılara bağlı ve ait bir hale getirilinceye kadar devam etmiştir.

OSMANLILAR

Kastamonu ve çevresi 1459 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Bu hâkimiyet 467 yıl sürmüştür.

KURTULUŞ SAVAŞI ve SONRASI ARAÇ

Araç halkı erkeği kadını, sağlamı sakatı, genci ve yaşlısı ile Türklük için savaşmış, kahramanlığın en yükseğini, cesaretin en yücesini Kurtuluş Savaşında göstermiş, bu uğurda yedi bin evladını şehit vermiştir.

Kaymakam Aziz Bey, Belediye Başkanı Hafız İs mail, Hamit Savaşçı ve Adil Acar öncülüğünde kurulan Araç Müdafai Hukuk Cemiyeti tarihi kararlar almış; Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşına büyük destekler vermiştir.

Kaynak : Araç Kaymakamlığı

Çarşamba, 01 Mart 2006 02:00

Künye

Yazan

Araç Belediyesinin Kuruluşu : 1866

Araç'ın İlçe Oluşu : 1868

Yüzölçümü : 1878 km²

Rakım : 641 m.

Toplam Nüfus : 19.038 (2014) - 19.214 (2013) - 19.337 (2012)

Merkez İlçe Nüfusu : 6082 (2014) - 5.938 (2013) - 5.986 (2012)

Bağlı Bucak Sayısı : 2

Bağlı Köy Sayısı : 120

Mahalle Sayısı : 6

Köyler : Aşağı Yazı, Sarpun, Ahatlar, Eski İğdir, Olucak, Akgeçit, Fındıklı, Oycalı, Akıncılar, Gemi, Ömersin, Aksu, Gergen, Özbel, Aktaş, Gökçeçat, Palazlar, Alakaya, Gökçesu, Pelitören, Alınören, Gölcük, Pınarören, Aşağı İkizören, Gülükler, Recepbey, Aşağı Çobanözü, Güzlük, Saltuklu, Aşağılıpınar, Haliloba, Aşağıoba, Hanözü, Sarıhacı, Hatipköy, Avlacık, Huruçören, Serdar, Avlağıçayırı, Sıragömü, Bahçecik, Kışla, Sofçular, Balçıkhisar, İhsanlı, Susuz, Başköy, Karacalar, Sümenler, Bektüre, Karacık, Şehrimanlar, Belen, Karakaya, Şenyurt, Belkavak, Karcılar, Şiringüney, Boğdam, Kavacık, Taşpınar, Celepler, Kavakköy, Tatlıca, Cevizlik, Kayabaşı, Tavşanlı, Çalköy, Kayaboğazı, Tellikoz, Çamaltı, Kayaören, Terke, Çavuşköy, Kemerler, Tokatlı, Çaykaşı, Kışlaköy, Toygaören, Çerciler, Kıyan, Tuzaklı, Çöplüce, Kıyıdibi, Uğruköy, Çubukludere, Kızılören, Üçpınar, Çukurpelit, Kızılsaray, Yenice, Damla, Kirazlı, Yeşilova, Değirmençay, Kovanlı, Yukarı İkizören, Dereçatı, Köklüdere, Yukarı Çobanözü, Deretepe, Köklüyurt, Yukarı Güney, Doğanca, Köseköy, Yukarılıpınar, Doğanpınar, Muratlı, Yukarı Oba, Doruk, Müslümler, Yukarı Yazı, Ekinözü, Okçular, Yurttepe, Erekli, Okluk

Mahalleler : Yeni Mahalle, Yeşil Mahalle, Yukarı Araç Mahhallesi, Çay Mahallesi, Mesudiye Mahallaesi, İnönü Mahallesi

İlçe Kaymakamı : Halil İbrahim ÇELİK
1978 yılında Van Erciş'te doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimi Kocaeli'nde tamamladı. 2003 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler (Burslu) Bölümünden mezun oldu. Bir müddet özel sektör deneyiminden sonra 2006-2009 yılları arasında Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir Uzman Yardımcılığı ve Vergi Müfettiş Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 96. dönem Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine intisap etti. Bilecik il stajının ardından Bolu İli Seben, Göynük ve Mudurnu İlçelerinde teftiş, Manisa Alaşehir İlçesinde Refiklik ve Kastamonu Küre İlçesinde vekalet stajlarını tamamladı. 1 yıl dil eğitimi için Amerika Birleşik Devletlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığının 04/04/2012 tarih ve 2012/219 sayılı müşterek kararname ile Çorum İli Oğuzlar İlçesine asaleten Kaymakam olarak atandı. Buradaki görevinin ardından İçişleri Bakanlığının 19/07/2013 tarih ve 2013/463 sayılı Müşterek Kararnamesi ile İlçemiz Kaymakamlığına atandı.   

Kaynak : Araç Kaymakamlığı

Belediye Başkanı : Mustafa AYANOĞLU
1955 Yılında Araç'ta doğdu. İlk-orta öğrenimini Araç'ta, Lise öğrenimini İnebolu Lisesi'nde yaptı. 1980 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitirdi. 1981 yılında öğretmenliğe başladı. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden lisans diplomasını aldı. 1986 Adapazarı Gölkent Ortaokul Müdürlüğü, 1989-93 yılları arası Araç Lisesi Müdürlüğü, 1993-96 yılları arası İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü, 2006 yılında İzmir Buca Anadolu Lisesi Müdürlüğü, 2006 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2007 yılında İzmir Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2007-2008 yılları arası İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

İzmir Kastamonulular Derneği kurucular kurulu ve yönetim kurulu üyeliğinde görev almıştır. İzmir Eğitim Yöneticileri Derneği Genel Başkanlığı yapmıştır. Evli,bir erkek ve bir kız çocuk babasıdır.

Kaynak : Araç Belediyesi

Pazar, 17 Şubat 2008 03:28

Kastamonu Yöresi Türküleri

Yazan

 

Sepetçioğlu {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/Sepetcioglu.mp3{/play}
Çanakkale İçinde {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/canakkaleicinde.MP3{/play} 
Mapushane Çeşmesi {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/mapushanecesmesi.MP3{/play} 
Kız Bahçanda Gülün Var mı? {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/kizbahcandagulvarmi.MP3{/play}  
Çayırda Buldum Seni {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/CayirdaBuldumSeni.MP3{/play}  
Çifte Çıkar Martinimin Dumanı {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/ciftecikarmartinimindumani.MP3{/play}  
Alım Gitme Pazara {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/alimgitmepazara.MP3{/play} 
Derelerde Kuşburnu {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/DerelerdeKusburnu.MP3{/play}  
Gir Çeşmeden Sular İçtim {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/gircesmedensularictim.MP3{/play}
Şu Çardaktan Gece Geçtim {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/sucardaktangecegectim.MP3{/play}
Tiridine Bandım {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/tiridinebandim.MP3{/play}  
Evlerine Varamadım  {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/evlerinevaramadim.MP3{/play}
Bahattin Kader (Aşık Bahattin)  {play}http://dl.dropbox.com/u/2642663/bahattin.mp3{/play}
Pazar, 05 Nisan 2015 17:30

Bize Ulaşın

Yazan

Lorem ipsum dolor sit amet

Cumartesi, 04 Nisan 2015 23:37

Hakkımızda

Yazan

Site hakkında genel bilgiler

Twıtter

ARAÇ SAYFASI COM YENİLENDİ

Siz de katkıda bulunmak ister misiniz?

Siteye haber, fotoğraf, içerik girerek ya da reklam vererek katkıda bulunabilirsiniz. İçerik eklemek için ilgili bölümlerdeki linkleri kullanabilirsiniz. Reklam vermek veya herhangi bir konuda önerinizi iletmek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak ve açılan sayfada yer alan form aracılığıyla bize ulaşmak.